FANDOM


Undinen (dan juga Undene: lat. unda = gelombang) adalah seorang roh air wanita (muda). Ia termasuk dalam kelompok roh-roh elemen setengah dewa. Salah satu contoh undinen dalam rangkaian kisah Elemen Kekosongan adalah Xyra.
    Tulisan ini adalah tulisan rintisan. Anda dapat membantu Cerita Silat untuk mengembangkannya.